Sołectwo: Wielka Wieś

Sołtys: Beata Skowronek
506-328-952
wielkawies@wielka-wies.pl

Rada sołecka (wybrana dnia 17.02.2019 r.):
MARYNKO Bogdan
PIECHOWICZ Joanna
WIERZBICKA Beata
WIERZBICKI Adam
ŻUCHOWICZ Artur

Zajmuje powierzchnię 514,7 ha.

Wielka Wieś Map

Położone w centralnej części gminy. Tutaj znajduje się siedziba władz gminy. Jest to kluczowe miejsce dla ruchu turystycznego w naszej gminie.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: