Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Wyłożenie zmiany MPZP obszaru „Modlniczka-10”

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru „Modlniczka-10” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2021-04-29
Zmiana MPZP dla obszaru „Modlniczka-10”

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA WIEŚ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-10” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2021-04-22
Unieważnienie otwartego konkursu ofert

unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego p.n.: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Wieś, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś”

Zobacz więcej »
2021-04-21
Informacja o naborach wniosków na działania przedsiębiorcze 2021

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o naborach wniosków na działania przedsiębiorcze. Nabór i przyjmowanie wniosków odbędzie się w terminie 4-18 maja 2021r.

Zobacz więcej »
2021-04-20
Szkolenie online dotyczące działań przedsiębiorczych

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza do udziału w zdalnym szkoleniu dotyczącym działań przedsiębiorczych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Zobacz więcej »
2021-04-12
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do: dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2021-04-12
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie/1

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie/1

Zobacz więcej »
2021-03-18
Wyłożenie MPZP obszaru „Modlniczka-1”

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-1” w zakresie ustaleń dotyczących ograniczeń wysokości obiektów budowlanych w rejonie lotniska Kraków-Balice

Zobacz więcej »
2021-03-08
Wyłożenie zmiany Studium obszaru „Modlniczka – 10”

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Modlniczka – 10” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2021-03-08
Zmiana "Modlniczka-1"

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA WIEŚ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-1” w zakresie ustaleń dotyczących ograniczeń wysokości obiektów budowlanych w rejonie lotniska Kraków-Balice

Zobacz więcej »
2021-03-01
Zmiana "Modlniczka – 10"

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA WIEŚ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Modlniczka – 10” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2021-03-01
1.3.2021 przerwa w dostawie wody

GZK sp z o.o. informuje o przerwie w dostawy wody w Beble i na Wierzchowiu.  

Zobacz więcej »
2021-02-26
Przerwa w dostawie wody 22.02.2021

GZK sp z o.o. informuje o przerwie w dostawie wody w Tomaszowicach 22.02.2021 r.

Zobacz więcej »
2021-02-19
WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI 02.2021

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO: SPRZEDAŻY, ZAMIANY, UŻYTKOWANIA I NAJMU W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA TERENIE GMINY WIELKA WIEŚ

Zobacz więcej »
2021-02-18
Ostrzeżenia meteorologiczne 8.02.2021

Zamiecie śnieżne, intensywne opady śniegu

Zobacz więcej »
2021-02-08
Szczepenie psów

Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie odbędzie się w sołectwach terminie 6 i 13 lutego 2021 r.

Edit: Zmiana terminu szczepienia z 13 lutego na 20.02.2021 ze względów organizacyjnych‼️‼️‼️‼️

Zobacz więcej »
2021-02-03
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Zobacz więcej »
2021-01-29
Informacja Wójta Gminy dla przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do dnia 31 stycznia 2021r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020r. 

Zobacz więcej »
2021-01-22
Stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Ogłasza się nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Wielka Wieś – 1 etat.

Zobacz więcej »
2021-01-18
Stanowisko urzędnicze w Referacie Dróg i Infrastruktury

Ogłasza się nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Dróg i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Wielka Wieś – 1 etat.

Zobacz więcej »
2021-01-15
2014-04-12